Aktuálně k 61. konferenci

Valná hromada

Volební Valná hromada ČNPS se uskuteční v rámci 61.česko-slovenské psychofarmakologické konference dne 18. ledna 2019 od 19 hodin v kongresovém sále budovy Hrad.

Všichni členové jsou srdečně zváni k účasti.

 
1. informace

Soubor ve formátu pdf s 1. informací o 61.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku si můžete stáhnout zde.

(jedná se o soubor cca 2MB, takže jeho stažení bude chvilku trvat)

 
ČNPS
Slovo předsedy Tisk

Vážení a milí přátelé,

 

dovoluji si Vás jménem výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) pozvat k účasti na 61.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, která se uskuteční v Lázních Jeseník ve dnech 16.-20.ledna 2019.

Podtitulem konference je "Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie". Hlavním zaměřením konference je tradičně psychofarmakologie v širším kontextu a léčba duševních poruch od experimentálních studií po klinickou praxi. Do jisté míry bude dodrženo členění sympozií podle vybraných skupin psychofarmak v jednotlivých dnech.

Skladba programu nedoznává větších změn. Zahrnuje plenární přednášky našich i zahraničních odborníků z oboru psychofarmakologie, atraktivní přednášku významného řečníka z jiného oboru, sympozia, prakticky zaměřené workshopy, vývěsková sdělení a prestižní sekci Nový výzkum, ve kterém výzkumníci prezentují vlastní data. Tradičním se pomalu stává Edukační odpoledne ČNPS konající se poslední den konference a zazní v něm opět vybrané důležité přednášky z předchozích Vzdělávacích kurzů ČNPS.

Na konferenci budou uděleny ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, nejlepší vývěsková sdělení a nejlepší přednášku v sekci Nový výzkum. Nově bude jedna z cen nést jméno významného psychormakologa Oldřicha Vinaře. Znovu bude Alzheimer nadačním fondem udělena cena za nejlepší práci zabývající se kognitivními funkcemi a také cena manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za významný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby.

V 1.informaci naleznete důležité termíny pro podání přihlášek k aktivní a pasivní účasti, termín podání abstrakt a další informace o konferenci zařazené do programu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

 

S přátelským pozdravem

Jiří Masopust, předseda ČNPS

 
Vzdělávací kurz ČNPS 2018 Tisk

Vzdělávací kurz ČNPS se bude konat ve dnech 9.-10.11.2018 v penzionu U hrocha, Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou. Bližší informace (přihlášky, program) budou doplňovány postupně.

 
Vzpomínka na doc. MUDr. Oldřicha Vinaře, DrSc. Tisk

Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc. – in memoriam

Dne 29. ledna 2018 ve věku 93 let zemřel psychiatr a vědec doc. Oldřich Vinař.

Narodil se v r. 1925 v Brně v rodině právníka. Po složitých válečných a poválečných letech promoval v roce 1949 v Praze na Karlově Universitě. Plánoval specializaci v neurologii, ale musel nastoupit jako psychiatr v Psychiatrické léčebně Kosmonosy a zůstal psychiatrem. Od začátku své profesní kariéry měl velký zájem o psychotropní léky a jejich vývoj.

Z Kosmonos přechází do Prahy na katedru Ústavu pro doškolování lékařů a pak do nově založeného Výzkumného ústavu psychiatrického. V první polovině 50 let čeští chemici (Protiva, Jílek, Votava, Benešová a další) syntetizovali nové fenothiaziny a syntetické analogy ( prochlorperazin, perfenazin, thioridazin) a tricyklická antidepresiva (propazepin a později dosulepin). Nadšení klinikové (Vinař, Náhunek, Vencovský a Vojtěchovský) pak mohli klinické vlastnosti nových psychotropních léků testovat. Legislativa byla přátelská, testování probíhalo bez velkých průtahů.

V roce 1958 těmto mladým nadšeným psychiatrům nabídl primář Rubeš možnost uskutečnit v termínu povánočních prázdnin odborné setkání psychiatrů, chemiků a farmakologů v krásném prostředí Lázní Jeseník. Založena byla úžasná nyní již 60. letá tradice plodných vědeckých setkání, u jejichž zrodu aktivně stál Oldřich Vinař. Meziooborová tematika zůstává zachována i když v poslední době jezdí do Jeseníku méně farmakologů a více farmakologických firem vzhledem ke změně nejen ve vývoji, ale i ekonomice lékové politiky. Nicméně Konference v Jeseníku mají jednu z nejstarších tradic ve světě a v jejich organizaci a vědecké náplni má Oldřich své průkopnické místo a byl mnohokrát předsedou výboru – zprvu Psychofarmakologické sekce PS JEP a později České a Slovenské psychofarmakologické společnosti. Velkou zásluhu má v zachování interdiscipinárního charakteru konferencí i v organizování přednášek zahraničních hostů.

V nově založeném Výzkumném ústavu psychiatrickém vedeném ředitelem doc. Hanzlíčkem se stal Oldřich Vinař vedoucím oddělení psychofarmakologie. V roce 1961 zavedl na lůžkovém oddělení systém kontinuálních kontrolovaných studií, organizoval multiklinické studie, na kterých participovali psychiatři z řady psychiatrických zařízení. Díky této spolupráci se zasadil o testování českých i zahraničních psychofarmak a především o zavedení nových psychofarmak.

O. Vinař také vedl Československé centrum Světové zdravotnické organizace (WHO) pro zkoušení psychotropních látek.

Vypracoval originální metody hodnocení účinku psychotropních látek. Společně se S. Grofem a J. Váňou vyvinul hodnotící škálu FKP pro škálování příznaků psychóz. Dále vyvinul první škálu pro hodnocení vedlejších účinků psychotropních látek ( DVP). Třetí škála FKD byla nástrojem hodnocení depresivní symptomatologie a byla vyvinuta jako alternativa Hamiltonovy škály pro depresi. Tyto škály byly zpočátku jediným nástrojem škálování v klinickém zkoušení psychofarmak v Československu.

Vzhledem k tomu, že jsem na oddělení klinické psychofarmakologie později nastoupila jako vědecký aspirant, tak jsem měla možnost se na výzkumu podílet, ale hlavně zažít tuto výjimečně podnětnou práci. Na oddělení byli všichni pacienti léčeni v dvojitě slepém testování – takže nikdo z hodnotitelů neznal jaký lék je testován, pouze Oldřich Vinař a vedoucí lékařka. Pro testování jsme používali jednak škálu BPRS (pro testování psychóz) a škály vytvořené Oldřichem ( FKP, DVP a FKD). Každý týden jsme hodnotili po rozhovoru psychopatologii u 2 – 3 pacientů kolektivně a pak podrobně rozebírali jednotlivé položky a hodně se přitom i vášnivě diskutovalo. Byla to úžasná škola.

Oldřich Vinař měl jako jeden z mála psychiatrů možnost jezdit do zahraničí, i když zpočátku s problémy. Díky tomu se mu společně s doc. Votavou z Farmakologického ústavu podařilo navázat cenné kontakty v zahraniční a společně s ostatními se podíleli na organizovaného 7. CIMPu v Praze. Měli jsme pak i možnost se zahraničními vědci setkat na konferencích v Jeseníku. Oldřich přednášel i v zahraničí, především v USA, kdy pracovně pobýval v National Institute of Mental Health ( NIMH) v Bethesdě. Přes přísná pravidla ACNP ( American College of Neuropsychopharmacology) byl O. Vinař přijat za člena jako jediný Čech.

V té době napsal knihu Psychofarmaka (r. 1968), která se stala naprosto klíčovou učebnicí pro všechny psychiatry nyní již starší generace. Další klíčovou publikací byly dvě útlé knížky Klinické zkoušení léků I. a II.- stručná a naproto přehledná metodologie. Prosadil také publikování abstrakt referátů z Jeseníku v čtvrtletníku Activitas nervosa superior v angličtině. Publikoval celkem více než 580 odborných textů a pět monografií. Aktivně se účastnil velkého počtu mezinárodních psychiatrických a neuropsychofarmakologických kongresů.

Koncem 80. let Oldřich Vinař z Výzkumného ústavu odešel za těžko pochopitelných podmínek a později se nadále zabýval klinickou psychofarmakologií ve společné laboratoři Akademie Věd a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nadále organizoval zkoušení léků pro farmaceutické firmy a především přednášel. V české psychofarmakologii se stále angažoval, organizoval klinické výzkumy, školil lékaře a publikoval. Je čestným členem ČNPS.

Po celý svůj profesní život byl velkým populizátorem psychiatrie nejen svými články, ale i při besedách v rozhlase a v televizi. Až do nedávné doby provozoval svoji privátní ambulanci. Psychiatr byl vždy velmi empatický a pacienti ho milovali.

Měla jsem to štěstí, že jsem s ním mohla nejen pracovat, ale že se i naše rodiny přátelily. Měli jsme stejně staré děti ve školce, vzájemně jsme si je pohlídali, jezdili jsme občas na hory a bylo to vždy moc fajn. Oldřich měl sportovního ducha, každý den ráno i v požehnaném věku běhal v Ďáblickém háji nebo tam, kde se zrovna nacházel. Měl rád hory a dokázal na běžkách urazit úctyhodné vzdálenosti. Byl velkým vzdělancem a měl rád společnost a dobré víno.

Všichni si ho budeme pamatovat z jesenických konferencí, kdy seděl téměř vždy až u pódia v prostřední řadě, vždy soustředěný a pak zasvěceně diskutující. Oldřich byl ve svém oboru jedinečný a zanechal za sebou řadu svých žáků, kteří si ho vždy budou vážit.

V Oldřichovi Vinařovi česká psychiatrie ztrácí výjimečnou vědeckou osobnost.

MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.

 
61. česko-slovenská psychofarmakologická konference Tisk
 
CINP World Congress - Vídeň 16.-19.červen 2018 Tisk

CINP Central Office would like to remind you that Late Breaking posters and symposia is now open.
We would be very grateful if you could please forward this information to interested colleagues and parties. Please see below the following links:

1. Symposia: http://cinp.org/vienna/call-for-symposia/
2. Posters: http://cinp.org/vienna/poster-submission/

If you wish to promote the Late Breaking announcement over social media please add '#CINP2018' at the end of your status/tweet.
As you may already be aware we have a brand new app (CINP 2018) which we are using to keep users updates with any announcements/reminders. We would be grateful if you could also please encourage interested parties to download our app.

Please note that Late Breaking posters and symposia's closing date is Friday 30th March 2018.

If you have any questions please do not hesitate to contact us.

 
Tisk

Dne 29.ledna 2018 zemřel po krátké nemoci

doc. MUDr. Oldřich Vinař, Dr.Sc.

Čest jeho památce.

 
Termín 61.česko-slovenské psychofarmakologické konference Tisk

Rádi bychom Vás informovali, že 61. česko-slovenská psychofarmakologická konference se uskuteční v termínu 16.-20.1.2019 v Priessnitzových léčebných lázních.

Důvodem pozdního termínu je rekonstrukce areálu lázní počátkem roku.

 

 
Volby do výboru ČNPS 2017-2018 Tisk

 

Výsledky voleb do výboru ČNPS pro roky 2017-2018:

VÝBOR ČNPS:

1. Martin Anders (63 hlasů)

2. Pavel Mohr (62 hlasů)

3. Cyril Höschl (58 hlasů)

4. Klára Látalová (51 hlasů)

5. Ján Praško (45 hlasů)

6. Filip Španiel (40 hlasů)

7. Hana Papežová (39 hlasů)

8. Daniela Ježová (37 hlasů)

9. Tomáš Kašpárek (33 hlasů)

Automaticky se členy výboru stávají: Jiří Masopust (aktuální předseda) a Jiří Horáček (minulý předseda).

REVIZNÍ KOMISE:

10. Eva Češková (31 hlasů)

11. Pavel Doubek (30 hlasů)

12.-13. Alexandra Šulcová a Libor Ustohal (28 hlasů)


Předsedou ČNPS pro rok 2019-2020 se stává Klára Látalová (37 hlasů).

 

 


 
Prague Thematic Meeting Tisk

 
Ceny ČNPS 2017 Tisk

Za originální odbornou práci v oblasti psychofarmakologie publikovanou za období říjen 2016 – říjen 2017 (viz. informace na internetové stránce ČNPS: www.cnps.cz). Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Každá vítězná práce bude odměněna částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie prostou většinou hlasů. Své práce zasílejte do 31. října 2017 na adresu sekretariátu: ČNPS z.s., U Zvonařky 15, 120 00  Praha 2 nebo na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3x10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kritéria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.

Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč

 
2.informace k 58.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci Tisk

Soubor ve formátu pdf s 2. informací o 58.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku si můžete stáhnout zde.

(jedná se o soubor cca 2MB, takže jeho stažení bude chvilku trvat)

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod