ČNPS
Ceny ČNPS 2016 Tisk

Za originální odbornou práci v oblasti psychofarmakologie publikovanou za období říjen 2015 – říjen 2016 (viz. informace na internetové stránce ČNPS: www.cnps.cz). Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Každá vítězná práce bude odměněna částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie prostou většinou hlasů. Své práce zasílejte do 31. října 2016 na adresu sekretariátu: ČNPS z.s., U Zvonařky 15, 120 00  Praha 2 nebo na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3x10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kritéria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.

Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč

 
Vzdělávací kurz ČNPS 2016 Tisk

Vzdělávací kurz ČNPS "Psychofarmakologické minimum - pokračování" 2016 se uskuteční ve dnech 7.-8.10.2016 v penzionu U levitra Hrocha, Škrdlovice. Informace včetně přihlášky naleznete zde: http://www.cnps.cz/index.php/cs/uvodnislovovzdelkurz2016

 

 
Směrování příštích jesenických konferencí - výsledky dotazníkové studie Tisk

Milí členové ČNPS, milé kolegyně a kolegové,

při příležitosti 57. česko-slovenské psychofarmakologické konference jsme vám položili 3 otázky na budoucí směrování jesenické konference. Za Vaše odpovědi děkujeme a zde přinášíme shrnutí.

V otázce č.1 jsme se ptali, zda si přejete se i nadále držet tradice a orientovat konferenci čistě farmakologicky, nebo uvítáte průnik dalších disciplín. 225 respondentů se vyslovilo za průnik dalších disciplín a to cialis zejména neurověd. Přibližně 66 respondentů si přálo držet čistě farmakologické zaměření.

V otázce č. 2 nás zajímalo, zda si přejete kombinovat klinický a základní výzkum nebo je spíše oba typy sdělení prezentovat odděleně. Přibližně 240 respondentů preferovalo kombinaci klinického a základního výzkumu s důrazem na srozumitelné a posluchačsky přívětivé podání témat výzkumníky. Pouze 73 respondentů si průnik nepřálo.

V otázce č. 3 jsme vás vyzvali k úvaze, jak motivovat mladé kolegy k většímu zájmu o konferenci. Nápady byly různorodé, od finančních pobídek, přes inzerování akce na vysokých školách či vypsání různých soutěží. Snaha držet ceny pro mladé co nejníže i odměňování nejlepších článků sdělení je už řadu let běžnou součástí zaměření konference, proto další změny v této oblasti prozatím neplánujeme. V odpovědích se ale často vyskytovala i závažnější vyjádření, která potvrzovala, že zájem ze strany mladých kolegů je veliký, ale vedení na jejich pracovištích účast na konferencích nepodporuje (ani finančně ani formou uvolnění z práce). V této věci se v nadcházejícícím období budeme aktivně angažovat a podnikneme následující kroky: v první řadě oslovíme vedoucí pracovišť s tím, aby neváhali oslovit mladé zaměstnance a vyslat je reprezentovat práci svého pracoviště. Dále se budeme snažit zařadit do konference vzdělávací blok, který by byl součástí povinného curricula. Zároveň na našich webových stránkách zveřejníme anketu pro mladé zaměstnance, ve které budou moci vyjádřit, zda jejich pracoviště podporují jejich účast na konferencích a vzdělávacích akcích.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a doufáme, že vámi inspirované kroky zvýší atraktivitu dalších konferencí ČNPS v Jeseníku.

 

Vědecký sekretář konference: Mgr. Renáta Androvičová

 
2.informace k 58.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci Tisk

Soubor ve formátu pdf s 2. informací o 58.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku si můžete stáhnout zde.

(jedná se o soubor cca 2MB, takže jeho stažení bude chvilku trvat)

 
Napsali o 57.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci Tisk

http://www.tribune.cz/clanek/35061-co-se-delo-v-jeseniku-aneb-psychiatrie-pro-nepsychiatry

 
© 2016 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod