2.informace k 56.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci Tisk Email

Soubor ve formátu pdf s 2. informací o 56.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku si můžete stáhnout zde.

(jedná se o soubor cca 2MB, takže jeho stažení bude chvilku trvat)

 
Základní informace Tisk Email

TERMÍN: 8. 1. - 12. 1. 2014

MÍSTO: LÁZNĚ JESENÍK

POŘÁDÁ:
ČESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEČNOST

SPOLUPOŘÁDAJÍ:

Česká a slovenská neurochemická společnost
Česká společnost pro neurovědy
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Psychiatrická klinika MU v Brně
Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychiatrická společnost ČLS JEP
Psychiatrické centrum Praha (PCP)
Slovenská psychiatrická společnost
Společnost pro biologickou psychiatrii

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Slavnostní zahájení konference se bude konat 8. ledna 2014.

KONFERENČNÍ POPLATEK:

Platba do 10.12. 2013:
pro členy ČNPS: 900 Kč
pro nečleny ČNPS: 1600 Kč
pro studenty po předložení průkazu: 180 Kč

Platba po 10.12. 2013 nebo při registraci na konferenci:
pro členy ČNPS: 1150 Kč
pro nečleny ČNPS: 1900 Kč
pro studenty po předložení průkazu: 180 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje:

  1. přístup na všechny odborné a společenské akce mimo placené workshopy
  2. slavnostní uvítací raut
  3. kongresová taška s materiály
  4. tištěný program konference
  5. vytištěná abstrakta

Poplatek pro doprovod (s účastí pouze na společenském programu): 400 Kč

Poplatek laskavě uhraďte po obdržení 2. informace bankovním převodem. Přesné pokyny k úhradě konferenčního poplatku budou uvedeny ve 2. informaci. Shodný postup bude použit také pro platbu ubytování. Lázně Jeseník požadují platbu ubytování předem v plné výši.

Pokud si hradíte poplatky sám, je nutné celkovou částku zaplatit do 10. prosince 2013.

Pokud Vám hradí poplatky firma/ústav, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce, případně nahlásit plátce do 10. prosince 2013 na sekretariát ČNPS.

Odhlášení z účasti (konferenční poplatek, platba ubytování) bude akceptováno v případě doručení písemné žádosti na adresu sekretariátu ČNPS do 10. prosince 2013. Po tomto datu nebudou konferenční poplatky, ani platba za ubytování vráceny.

Pokyny k platbě konferenčního poplatku a ubytování Vám budou zaslány s 2. informací.


PLATBA ZA WORKSHOPY

Poplatek za účast na workshopu je 500 Kč/1 workshop.

Zlevněný poplatek za workshop pro pregraduální a postgraduální studenty a pro klinicky orientované lékaře do 35 let je 50 Kč.


OSVĚDČENÍ ČNPS

Každému účastníkovi konference bude vydáno osvědčení ČLK, které slouží jako doklad o kontinuálním vzdělávání v oblasti neuropsychofarmakologie. Certifikát bude předán účastníkovi proti vyplněné anketě hodnotící 56. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci v místě sekretariátu konference.

Sekretariát konference bude umístěn naproti recepci v hotelu Priessnitz. V sekretariátu konference najdete mezi 9. a 18. hodinou vždy kompetentní osobu, která Vám ráda pomůže s organizačními a technickými dotazy.


ZÁKAZ KOUŘENÍ

V prostorách Kongresového sálu a v dalších prostorách provozovaných Priessnitzovými lázněmi Jeseník platí zákaz kouření.


PARKOVÁNÍ

Parkování bude možné pouze na vyhrazených parkovištích. Vozidla parkující na rezervovaném parkovacím místě nebo mimo vyhrazené parkoviště budou odtažena na náklady majitele vozidla.
Pro parkování autobusů není v areálu lázní parkoviště. Možnost parkování autobusů je pod penzionem Gräfenberg.
Autobusy mohou přivést/odvést účastníky konference na konečnou zastávku veřejné autobusové dopravy, která se nachází u hotelu Priessnitz.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Účastníci konference jsou povinni dodržovat domácí řád a respektovat noční klid. Všichni účastníci obdrží na registraci jmenovky, které jsou povinni v průběhu konference nosit.

 


© 2020 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?



Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Základní informace