Základní informace Tisk Email

60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie

TERMÍN: 10. 1. - 14. 1. 2018

MÍSTO: LÁZNĚ JESENÍK

POŘÁDÁ:
ČESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

SPOLUPOŘÁDAJÍ:

Česká a slovenská neurochemická společnost
Česká společnost pro neurovědy
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Psychiatrická klinika MU v Brně
Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychiatrická společnost ČLS JEP
Národní ústav duševního zdraví
Slovenská psychiatrická společnost
Společnost pro biologickou psychiatrii

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Slavnostní zahájení konference se bude konat 10. ledna 2018.

KONFERENČNÍ POPLATEK:

Včasná platba do 10.12. 2017 (připsání peněz na účet):
pro členy ČNPS: 900 Kč
pro nečleny ČNPS: 1600 Kč
pro studenty po předložení průkazu: 300 Kč

Platba po 10.12. 2017 nebo při registraci na konferenci:
pro členy ČNPS: 1150 Kč
pro nečleny ČNPS: 1900 Kč
pro studenty po předložení průkazu: 500 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje:

  1. přístup na všechny odborné akce mimo placené workshopy
  2. kongresová taška s materiály
  3. tištěný program konference
  4. vytištěná abstrakta

Poplatek pro doprovod (s účastí pouze na společenském programu): 500 Kč

Přesné pokyny k úhradě konferenčního poplatku budou uvedeny ve 2. informaci. Shodný postup bude použit také pro platbu ubytování. Lázně Jeseník požadují platbu ubytování předem v plné výši.

Pokud si hradíte poplatky sám, je nutné celkovou částku zaplatit do 10. prosince 2017.

Pokud Vám hradí poplatky firma/ústav, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce, případně nahlásit plátce do 10. prosince 2017 na sekretariát ČNPS.

Odhlášení z účasti (konferenční poplatek, platba ubytování) bude akceptováno v případě doručení písemné žádosti na adresu sekretariátu ČNPS do 10. prosince 2017. Při zrušení přihlášky před uvedeným termínem budeme požadovat úhradu 50% ceny ubytování a konferenčního poplatku (storno poplatek). Při zrušení přihlášky po tomto datu nebudou konferenční poplatky, ani platba za ubytování vráceny, neuhrazené naopak požadovány!

Pokyny k platbě konferenčního poplatku a ubytování Vám budou zaslány s 2. informací v první polovině listopadu 2017.


PLATBA ZA WORKSHOPY

Poplatek za účast na workshopu je 500 Kč/ 1 workshop.

Zlevněný poplatek za workshop pro pregraduální a postgraduální studenty a pro klinicky orientované lékaře do 35 let je 100 Kč.


OSVĚDČENÍ ČNPS

Každému účastníkovi konference bude vydáno osvědčení ČLK, které slouží jako doklad o kontinuálním vzdělávání v oblasti neuropsychofarmakologie. Certifikát bude předán účastníkovi proti vyplněné anketě hodnotící 60. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci v místě sekretariátu konference.

Sekretariát konference bude opětovně umístěn v chodbě vlevo z hlavní haly hotelu Priessnitz a otevřen v těchto hodinách:

Středa10. ledna 2018 od 12 do 19 hodin
Čtvrtek11. ledna 2018od 9 do 18 hodin
Pátek12. ledna 2018 od 9 do 18 hodin
Sobota 13. ledna 2018 od 9 do 18 hodin
Neděle14. ledna 2018 od 9 do 11 hodin


ZÁKAZ KOUŘENÍ

V prostorách Kongresového sálu a v dalších prostorách provozovaných Priessnitzovými lázněmi Jeseník platí zákaz kouření.


PARKOVÁNÍ

Parkování bude možné pouze na vyhrazených parkovištích. Vozidla parkující na rezervovaném parkovacím místě nebo mimo vyhrazené parkoviště budou odtažena na náklady majitele vozidla.
Pro parkování autobusů není v areálu lázní parkoviště. Možnost parkování autobusů je pod penzionem Gräfenberg.
Autobusy mohou přivézt/odvézt účastníky konference na konečnou zastávku veřejné autobusové dopravy, která se nachází u hotelu Priessnitz.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Účastníci konference jsou povinni dodržovat domácí řád a respektovat noční klid. Všichni účastníci obdrží na registraci jmenovky, které jsou povinni v průběhu konference nosit.

 

 


© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Základní informace