Úvodní slovo předsedy Tisk Email

Vážené kolegyně a kolegové,

 

po letošní konferenci, kterou jsme museli přesunout do virtuálního prostoru a která snad i takto splnila svůj účel informovat o nových trendech v psychofarmakoterapii, již intenzivně pracujeme na přípravě 64. česko-slovenské psychofarmakologické konference, která proběhne 12.-16.1.2022. Primárně počítáme s prezenční formou konference - všem nám chybí prostor pro setkání s přáteli, přednášejícím chybí autentická zpětná vazba na jejich sdělení a odborná diskuse, potřebujeme se přesunout do jiného časoprostoru a na chvíli se odpojit od nekonečných požadavků klinické praxe, přeladit. Samozřejmě je stále nejistá doba a nedokážeme vyloučit opakování protipandemických opatření i v průběhu příštího roku. Proto jako záložní plán připravujeme i on-line variantu, na již vyzkoušené platformě. Jistý benefit z on-line prostředí je možnost zpřístupnit videonahrávky přednášek i po uskutečnění konference, vč. akreditace celoživotního vzdělávání ČLK. Přednášky z letošní konference zpřístupníme pro členy bezplatně.

 

Výbor ČNPS už delší dobu uvažoval o možnosti změny místa konání konference, hlavním argumentem pro pokračování v Lázních Jeseník byla dlouhá tradice. COVID-19 však tuto tradici přetrhl, žijeme v době mnoha změn, a proto jsme se rozhodli využít nastalé situace a konferenci plánujeme v novém místě – v Mariánských Lázních. Myslíme si, že to bude příjemná změna, konference proběhne v důstojném prostředí, kde se nám bude líbit. Petra Horáková má s organizováním konferencí v Mariánských Lázních zkušenost, takže očekáváme, že věci proběhnou standardně hladce.

 

Věřím, že i odborný program bude – jako obvykle – velmi zajímavý. V našem oboru se stále děje mnoho nového, objevují se nové koncepty, revidují či inovují ty starší, máme první osobní zkušenosti s novými psychofarmaky, pro která hledáme místo na paletě našich stávajících možností. Na klinikách a v ústavech probíhá množství zajímavých výzkumných projektů, o kterých určitě uslyšíme. Dozvíme se opět informace z příbuzných oborů a nahlédneme i do oblastí, které s naším oborem (zdánlivě) nesouvisí, oceníme naše nejlepší řečníky i výzkumníky.

 

Doufám, že už opravdu budeme mluvit o (a setkáme se v) době postkovidové. Těším se na setkání s vámi!

 

 

 

Tomáš Kašpárek

předseda výboru ČNPS

 

 

 


© 2021 ČNPS

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Úvodní slovo