Cena ČNPS
Cena ČNPS Tisk Email

CENA ČNPS

za originální odbornou práci z oblasti psychofarmakologie a psychofarmakoterapie publikovanou za období říjen 2013 – říjen 2014. Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Cena je dotována částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie prostou většinou hlasů.

Cena bude vyhlášena na Valné hromadě.


CENA ČNPS

tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3 x 10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kriteria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.


Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč.

 

Cena ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum budou vyhlášeny v neděli v kongresovém sále při slavnostním zakončení konference.

 


© 2020 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Cena ČNPS