Informace pro aktivní účastníky 57. konference
Informace pro aktivní účastníky Tisk Email
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Všechny aktivní účastníky upozorňujeme na nutnost dodržení vymezeného času jejich přednášek. Předsedové sympozií mají povinnost ukončit sympozium přesně podle programu.
Jednací jazyky konference: čeština, slovenština, angličtina

PROHLÁŠENÍ O SMLUVNÍCH VZTAZÍCH S FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM ZA ROK 2014
ČNPS žádá všechny přednášející, aby před svou prezentací uvedli Prohlášení o smluvních vztazích s farmaceutickým průmyslem formou snímku počítačové prezentace.
Prohlášení by mělo obsahovat názvy všech farmaceutických firem, se kterými měl přednášející smluvní vztah za poslední kalendářní rok (2014). Prohlášení umožní posluchačům brát v úvahu možnost konfliktu zájmu při posuzování objektivity prezentace.

V programu je vymezen časový prostor pro tři bloky prezentací vývěskových sdělení ve dnech 8. - 10. ledna 2015. Přítomnost autorů k diskuzi je nezbytná dle sekcí uvedených v programu. Přesné číslo panelu pro vybraná sdělení bude uvedeno v definitivním programu konference, který účastníci obdrží při registraci.
Výbor ČNPS znovu žádá autory vývěskových sdělení, aby věnovali maximální pozornost jejich odborné i technické úrovni.

Pro posterová sdělení je důležitá stručnost, dodržení didaktických pravidel a přehlednost s jakou je téma prezentováno.
Postery shrnují přehled dané problematiky nebo uvádějí vlastní data a pozorování (tyto jsou preferovány).
V případě posterů s vlastními daty musí mít každý poster tyto součásti: Úvod (včetně formulování východisek pro studii a cílů resp. hypotéz), Metodika, Vlastní výsledky (obsahují jen stručný text, především pak tabulky, grafy nebo obrázky), Diskuze a stručný Závěr. V oddílu Metodiky je nutné jmenovitě uvést, jaké statistické metody byly použity k testování formulovaných hypotéz.
Připomínáme, že u autorů přihlášených posterů, které nebudou na konferenci vyvěšeny bez řádné a včasné omluvy organizačnímu výboru, nebudou akceptovány přihlášky vývěskových sdělení na konferenci v roce 2016.
Pro vývěsková sdělení budou sloužit panely o rozměrech 120 cm na výšku, 95 cm na šířku s textilním měkkým povrchem k upevňování materiálů špendlíky. Postery budou na svých místech umístěny po celou dobu konference.

Technické zabazpečení odborného programu
Ke všem přednáškám v rámci sympozií, workshopů a ústních sdělení bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows.
K workshopům a dalšímu interaktivnímu programu je nabídnuta možnost využití hlasovacího zařízení ČNPS. Používání vlastních notebooků a využití hlasovacího zařízení je nutno předem projednat prostřednictvím sekretariátu ČNPS. Vzhledem k riziku technických potíží prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Abstrakta
Abstrakta v českém nebo anglickém jazyce budou vytištěna v Supplementu časopisu Psychiatrie, který bude vydáván účastníkům při registraci spolu s programem konference.
 


© 2020 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Info pro akt.účastníky