Úvodní slovo Tisk Email

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) srdečně pozvat na 56. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci, která se bude jako vždy konat v Lázních Jeseník ve dnech 8.-12.1.2014. Od samého založení tradice jesenických konferencí jsou tato celonárodní setkání psychiatrů, fyziologů, farmakologů, neurologů, praktiků a dalších specialistů zaměřena na klinickou psychofarmakologii s přesahem jak do základního výzkumu na jedné straně, tak do klinických neurověd a neuropsychiatrie na straně druhé. Bývaly doby, kdy struktura konference kopírovala klasifikaci hlavních psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, stabilizátory nálady atd.). Tak, jak s postupem doby vysychal každoroční přísun nových psychofarmak, o nichž by bylo možno referovat, a naopak, objevovala se řada novinek v oblasti neurobiologie, farmakokinetiky, genetiky a neurověd, měnila se i struktura konference a přizpůsobovala se spíše možnostem řečníků než potřebám obecenstva. Čas od času se organizátoři snažili najít mezi těmito dvěma přístupy přijatelné kompromisy. Například loňským nosným tématem jesenického setkání byla otázka, zda nastal čas personalizované léčby v psychofarmakoterapii. Jednotlivé dny konference tak mohly být i nadále alespoň dopoledne věnovány té které skupině psychofarmak, zatímco odpoledne byla rezervována pro symposia navržená členy ČNPS podle jednotlivých důležitých témat.

Letos bychom se s ohledem na zrychlující se dění v systému péče o duševní zdraví rádi zaměřili na téma „Psychofarmaka a reforma v psychiatrii“. Tento leitmotiv nám umožní zachovat tradici referátů o nových lécích z jednotlivých skupin (antipsychotik, antidepresiv, stabilizátorů nálady, anxiolytik a hypnotik, kognitiv aj.) a zároveň přiblížit výzvy, jež chystaná reforma psychiatrické péče znamená pro psychofarmakoterapii. Pokud jde o osnovy symposia zaměřeného na léky, pak by základní kostra měla vypadat podobně jako minule:

  1. přednáška zaměřená na základní nebo translační výzkumpodobě užitečné i pro praktického psychiatra,
  2. sdělení o ověřených a na důkazech založených indikacích psychofarmak, opřená o výzkumná data, nejlépe vlastní,
  3. upozornění na off-label indikace, nejlépe doplněné o vlastní zkušenosti a
  4. praktické aspekty léčby zaměřené tentokrát na nové a perspektivní přístupyorganizaci zdravotní péče, např. prevenci relapsu (psychoedukace, ITAREPS), prevenci v psychiatrii obecně, využití informačních technologií, individualizovaný přístup, úlohu farmakoterapie v komunitní péči, farmakoekonomiku, racionální farmakoterapii apod.

Vítáme přihlášky symposií, připravených jako variace na tato témata s podobnou osnovou a se vztahem k nosnému tématu konference. Přihlášená symposia a další formáty včetně workshopů budou posuzována a zařazována do programu podle tématické příslušnosti a se zřetelem k zaměření konference.

Účastníkům můžeme, tak jako v předchozích letech, slíbit i atraktivní plenární přednášky vyzvaných řečníků z domova i ze zahraniční včetně atraktivní přednášky z jiného oboru než je psychiatrie či psychofarmakologie. Na programu jesenické konference bude také udílení cen ČNPS za nejlepší originální publikaci, za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci nový výzkum. Milovníkům klasické hudby můžeme už dnes slíbit, že ze špičkové úrovně minulých jesenických koncertů neslevíme ani milimetr a v lednu 2014 se můžeme těšit na Pražákovo kvarteto, které převážnou část roku tráví na prestižních zahraničních pódiích, ale pro Jeseník se nám je podařilo získat. Termín pro návrhy symposií je do 31. 5. 2013.

Těším se s Vámi na shledání v Lázních Jeseníku v lednu 2014.

S pěkným pozdravením

Cyril Höschl, předseda ČNPS

 


© 2022 ČNPS

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Úvodní slovo