Úvodní slovo předsedy Tisk Email

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) letos opět s radostí pozvat na příští 57. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci v Lázních Jeseník, jež se bude konat ve dnech 7.-11.1.2015. Konference je tradičně celonárodním setkáním psychiatrů, fyziologů, farmakologů, neurologů, praktiků a dalších specialistů a jak z názvu plyne, je zaměřena na klinickou psychofarmakologii. Témata, která zazní, přesahují jak do základního výzkumu na jedné straně, tak do klinických neurověd a neuropsychiatrie na straně druhé. Bývaly doby, kdy struktura konference kopírovala klasifikaci hlavních psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, stabilizátory nálady atd.). Tak, jak se postupem doby měnily důrazy v oblasti etiopatogeneze, klasifikace a léčby závažných duševních poruch, měnila se i struktura konference a přizpůsobovala se spíše možnostem přednášejících než úzce psychofarmakologické tradici. Loni jsme se s ohledem na potřeby změn v systému péče o duševní zdraví zaměřili na téma „Psychofarmaka a reforma v psychiatrii“. Letošním leitmotivem konference je „Směřování psychofarmakologie v 21.století“, což je podtitul, jenž má vyprovokovat účastníky k pohledu do budoucna, k nastínění nových témat, k inovativnímu pohledu na psychiatrickou a neurologickou léčbu a v neposlední řadě ke kritickému pohledu na vývoj nových psychofarmak v jednotlivých skupinách.

Pokud jde o osnovu symposia zaměřeného na léky, pak by základní kostra měla vypadat podobně jako v minulých letech:

  1. přednáška zaměřená na základní nebo translační výzkum v podobě užitečné i pro praktického psychiatra,
  2. sdělení o ověřených a na důkazech založených indikacích psychofarmak, opřená o výzkumná data, nejlépe vlastní,
  3. upozornění na off-label indikace, nejlépe doplněné o vlastní zkušenosti a
  4. praktické aspekty léčby zaměřené tentokrát na inovativní postupy v léčbě, detekci a prevenci neuropsychiatrických onemocnění s využitím nových technologií apod.

Vítáme přihlášky symposií inspirovaných tímto pojetím a s podobnou osnovou. Přihlášená symposia a další formáty včetně workshopů budou posuzována a zařazována do programu podle tématické příslušnosti a se zřetelem k zaměření konference.

Účastníkům můžeme, tak jako v předchozích letech, slíbit i atraktivní plenární přednášky vyzvaných řečníků z domova i ze zahraniční včetně atraktivní přednášky z jiného oboru než je psychiatrie či psychofarmakologie. Na programu jesenické konference bude také udílení cen ČNPS za nejlepší originální publikaci, za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci nový výzkum. Milovníkům klasické hudby můžeme už dnes slíbit, že ze špičkové úrovně minulých jesenických koncertů neslevíme ani milimetr a v lednu 2015 nás čeká velké překvapení. Termín pro návrhy symposií je do 31. 5. 2014.

Těším se s Vámi na shledání v Lázních Jeseník v lednu 2015.

S pěkným pozdravením

Cyril Höschl, předseda ČNPS

 


© 2022 ČNPS

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Úvodní slovo