Česká neuropsychofarmakologická společnostCena ČNPS 2014

V rámci 57. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny o nejlepší:

Cena ČNPS za originální odbornou klinickou práci v oblasti psychofarmakologie:

QEEG theta cordance in the Prediction of Treatment outcome to prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation or venlaxaxine ER in patients with major depressive disorder

Martin Bareš, Martin Brunovský, Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Pavla Stopková, Peter Šóš a Cyril Höschl

Vítězná práce zde
 

Ústní sdělení – klinika:
Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie:
Androvičová R., Horáček J., Páleníček T., Tintěra J., Rydlo J., Höschl C.

Ústní sdělení – preklinika:
Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana:
Zendulka O., Sabová M., Dovrtělová G., Nosková K., Juřica J.

Ústní sdělení - zvláštní cena:
Snížená exprese Nogo-A u transgenního potkana jako neurovývojový model schizofrenie:
Petrásek T., Vojtěchová I., Prokopová I., Stuchlík A.

Poster – farmakologie látkových závislostí:
Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti:
Kučerová J., Amchová P., Babinská Z., Havlíčková T., Jeřábek P., Kačer P., Šustková-Fišerová M., Šulcová A.

Poster – experimentální psychofarmakologie:
Vliv klomipraminu a risperidonu na kognitivní flexibilitu animálního modelu OCD:
Radostová D., Hatalová H., Stuchlík