Česká neuropsychofarmakologická společnostČestní členové

Prof. Richard Balon, M.D., FAPA

prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. (†) (nekrolog)

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

doc. MUDr. Václav Filip, CSc.

prof. Guy Goodwin, FMedSci

prof. Paul Grof, M.D., Ph.D., F.R.C.P.(C)

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

prof. RNDr. Daniela Ježová, DrSc.

prof. Siegfried Kasper, M.D.

Brian E. Leonard Ph.D., D.Sc. MRIA

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc. (†) (nekrolog)

prof. Stuart A. Montgomery, M.D.

prof. MUDr. Karel Náhunek, DrSc. (†)

prof. MUDr. Ján Pečeňák, Ph.D.

Ing. Dr. Miroslav Protiva, DrSc. (†)

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

prim. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.

prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (†) (nekrolog)

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc. (†)

doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc. (†)

prof. Jan Volavka, M.D., Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Votava, DrSc. (†)


Čestným členem ČNPS se může stát významná osobnost z oblasti neuropsychofarmakologie, která se zúčastnila alespoň dvakrát neuropsychofarmakologické konference. Čestní členové jsou oproštěni od platby členských příspěvků, jak bylo rozhodnuto na schůzi výboru ČNPS dne 6.10.2021.