Česká neuropsychofarmakologická společnostČlenové výboru 2023-2024

Předseda prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Místopředsedové prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Člen výboru prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško Ph.D.


Vědecký sekretář MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Tajemník pro vzdělávání
Revizní komise MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Daniela Ježová, Ph.D.