Česká neuropsychofarmakologická společnostČlenové výboru 2021-2022

Předseda prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Místopředsedové prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Člen výboru prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.


Vědecký sekretář MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Tajemník pro vzdělávání
Revizní komise prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Výbor do svolání Valné hromady ČNPS pokračuje v souladu se Stanovami ČNPS a Lex covid ve stejné sestavě. Do funkce předsedy výboru ČNPS se na základě výsledků voleb ze dne 19. 1. 2019 dostává prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.