Česká neuropsychofarmakologická společnostCena ČNPS 2018

V rámci 61. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny:

Cena ČNPS za nejlepší originální odbornou práci klinickou:
Obesity, dyslipidemia and brain age in first-episode psychosis:
Marian Kolenic, Katja Franke, Jaroslav Hlinka, Martin Matejka, Jana Capkova, Zdenka Pausova, Rudolf Uher, Martin Alda, Filip Spaniel, Tomas Hajek

Cena ČNPS za nejlepší originální odbornou práci preklinickou:
Effects of vortioxetine on biomarkers associated with glutamatergic aktivity in an SSRI insentisive model of depression in female rats:
N. Hlavacova, Y. Li, A. Pehrson, C. Sanchez, I. Bermudez, A. Csanova, D. Jezova, M. Franklin

Poster v oblasti klinického výzkumu:
Koncentrace 25-OH vitaminu D je asociována s epizodickou pamětí u mladých mužů s poruchami schizofrenního spektra:
Kopeček M., Švancer P., Andrashko V., Knytl P., Dorazilová A., Voráčková V., Rodriguez M., Mohr P., Španiel F.

Poster v oblasti výzkumu mechanismu účinku psychofarmak:
Efekt deschlorketaminu a jeho enantiometrů na chování farmakokinetický profil u potkanů kmene Wistar:
Štefková K., Olejníková L., Danda H., Páleníček T.

Poster v oblasti výzkumu protektivních účinků psychofarmak:
Vplyv blokády delta opioidných receptorov naltrindolom v kombinaci s obmedzením pohybu zvieraťa na expresiu rastových faktorov v hipokampe:
Chomanič P., Balagová L., Graban J., Török B., Zelena D., Ježová D.

Ústní sdělení v sekci Nový výzkum:
Dlhodové neurobehaviorálne dosledky materskej depresie a liečby venlafaxínom na potomkov potkana:
Bögi E.